Programi

Neverjetna leta – program vodenja razreda

Program je namenjen učiteljem, vzgojiteljem in svetovalnim delavcem v šolskem oz. vrtčevskem okolju. Praktične veščine, ki jih udeleženci razvijajo, so usmerjene v delo s skupino otrok, kjer se krepi in spodbuja njihova pripravljenost na šolo, vztrajnost pri delu, medsebojno sodelovanje, motivacija za učenje, čustveno samouravnavanje. Program zajema tudi konkretna znanja in orodja, kako sodelovati s […]

Neverjetna leta – program vodenja razreda Read More »

Prostovoljstvo

Name čakajo otroške oči: Prostovoljno delo kot oblika druženja in pomoči otrokom in mladostnikov v vrtcih in v šoli Vabimo prostovoljke in prostovoljce (dijak, študentje), da svoj čas, izkušnje in znanje namenijo otrokom v vrtcu in šoli. Če vas zanima druženje z otroki, individualno ali z manjšo skupino, navežemo kontakte med vami in otroci po

Prostovoljstvo Read More »

Učenje učenja

Delavnice pod naslovom »Učenje učenja« izvajamo na srednjih šolah, program pa je naravnan na konkretne učne težave dijakov predvsem prvih dveh letnikov, saj ugotavljamo, da je prav to obdobje kritično za oblikovanje ugodnih pogojev za uspešno šolsko delo srednješolske populacije. Delavnice naslavljajo predvsem temeljne teme s področja učenja; načrtovanje, učne tehnike in strategije, načine zapisovanja

Učenje učenja Read More »

Zunanji strokovni kolegiji

Na Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Maribor ohranjamo dolgoletno tradicijo strokovnih izobraževanj za svetovalne ter druge strokovne delavke in delavce vrtcev in šol širše mariborske regije. Krovni naslov programa mesečnih strokovnih srečanj je »Stičišče znanja in izkušenj za vzgojno-izobraževalno sodelovanje«. Za skrbno izbrana aktualna tematska predavanja angažiramo izkušene predavatelje iz prakse, akademske in

Zunanji strokovni kolegiji Read More »

Supervizija

Supervizija je posebna učna, razvojna in podporna metoda, ki omogoča posamezniku, da z lastnimi izkušnjami prihaja do novih strokovnih in osebnih spoznanj. V procesu supervizije supervizant integrira praktične izkušnje s teoretskim znanjem, se razbremeni napetosti in stresov in kontinuirano izgrajuje svojo poklicno identiteto. Supervizija omogoča veliko prostora in časa refleksiji poklicnega delovanja v kompleksnih situacijah.

Supervizija Read More »

Učiteljski večeri

Z »Učiteljskimi večeri« ponujamo strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju možnost izobraževanja in izmenjave izkušenj z poslušatelji o izzivih v vzgoji in izobraževanju, poučevanju in sodelovanju s starši. PROGRAM IZVAJAJO STROKOVNI DELAVCI CENTRA POTEK SREČANJ: 3 DO 4 KRAT LETNO Če želite prejemati naša obvestila o dogodkih, nam pošljite vašo željo na naš elektronski naslov

Učiteljski večeri Read More »

Društvo Bravo

Društvo Bravo je društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, ki združuje starše, otroke in mladostnike s specifičnimi učnimi težavami in strokovne delavce na tem področju. Podružnica Štajerska ima sedež v prostorih Svetovalnega centra Maribor. Društvo se ukvarja z izobraževalno, humanitarno in založniško dejavnostjo, izvaja svetovanja in pomoč staršem, otrokom in mladostnikom

Društvo Bravo Read More »

Partnerska in družinska terapija

Partnerski odnos je prostor med dvema posameznikoma, ki ga v začetku napolnjuje romantika, ki čez čas zbledi in med partnerja se lahko naseli strah, žalost, jeza in osamljenost. Pomembno je, da ne izgubita upanje in želje po boljšem odnosu. Partnerska terapija ponuja učenje boljšega sporazumevanja, ki omogoča soočenje z lepimi in manj lepimi stvarmi, ki

Partnerska in družinska terapija Read More »

DOSTOPNOST
Scroll to Top

Imam vprašanje...