Neverjetna leta – program vodenja razreda

Program je namenjen učiteljem, vzgojiteljem in svetovalnim delavcem v šolskem oz. vrtčevskem okolju.

Praktične veščine, ki jih udeleženci razvijajo, so usmerjene v delo s skupino otrok, kjer se krepi in spodbuja njihova pripravljenost na šolo, vztrajnost pri delu, medsebojno sodelovanje, motivacija za učenje, čustveno samouravnavanje.

Program zajema tudi konkretna znanja in orodja, kako sodelovati s starši. Dokazano krepi duševno blagostanje otrok in učiteljev/vzgojiteljev, preprečuje vedenjske težave otrok in nudi učinkovito podporo pri obravnavi že nastalih.

Program traja v skupnem obsegu 48 ur, traja 6 mesecev in se izvaja ali v dvanajstih poldnevnih delavnicah dvakrat mesečno (med tednom) ali šestih enodnevnih delavnic enkrat mesečno (ob vikendih). Delavnice potekajo v skupini do maksimalno 16 udeležencev (priporočeno je 3-5 udeležencev iz ene šole ali vrtca), ki v sodelujočem pristopu z dvema voditeljema skupine izmenjujejo dobre prakse, opazujejo posamezne veščine na posnetkih pri delu drugih učiteljev in te veščine nato urijo v aktivnih oblikah dela. Udeleženci so spodbujeni, da posamezne veščine v času med delavnicami uvajajo in preizkusijo pri svojem delu v praksi.

https://neverjetna-leta.si/programi/program-vodenje-razreda-za-ucitelje-vru/

 

DOSTOPNOST
Scroll to Top

Imam vprašanje...