Publikacije

Kaj lahko naredim, da mi bo lažje?

Programi, namenjeni otrokom in mladostnikom, staršem ter strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju

Pomoč anksioznemu učencu – priročnik za učitelje

Težave pri pisanju in disgrafija

Temelji učinkovite vzgoje

Supervizija in koučing (koaching)

Razvojna motnja koordinacije ali dispraksija

Pomoč staršev pri učenju branja

Odklanjanje šole

Neverbalne specifične učne težave

Na poti starševstva

Moja starša ne živita več skupaj

Moj otrok noče v šolo

Ko ti ekran ukrade dan

Kako pripraviti otroka na digitalno dobo

Kako pomagam otroku s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki

Kako obvladam jezo in ostanem kul

Imam disleksijo – težko berem in pišem

Česa pa je tebe strah

DOSTOPNOST
Scroll to Top

Imam vprašanje...