Za učitelje in strokovne delavce

Timsko sodelovanje in svetovanje

Za strokovne delavce v vrtcih, šolah in v naših prostorih izvajamo številna predavanja in seminarje o vzgoji, učnih težavah, razvojnih motnjah in odraščanju.

V primerih, ko gre za zahtevnejšo vzgojno problematiko, izrazite posebne potrebe otrok in ko je sodelovanje s starši težje vzpostaviti, se odzovemo v najkrajšem možnem času in na šoli skušamo povezati podsisteme (učitelji, vodstvo, svetovalna služba, učenci, starši) v skupni dialog, v katerem je možno iskati rešitve. V teh primerih delamo tudi s pomočjo inkluzivnih timov, ki predstavljajo sistematično timsko delo s šolo in vrtcem pri inkluziji otroka s posebnimi potrebami.

Strokovnim delavcem šol nudimo podporo tudi v obliki intervizije in supervizije ter drugih programov.

Programi za strokovne delavce

slika

Neverjetna leta – program vodenja razreda

intervizija

Seminarji, delavnice in predavanja za vzgojitelje in učitelje

prostovoljstvo

Prostovoljstvo

Ucenje ucenja za srednjesolce

Učenje učenja

zunanji-strokovni-kolegij

Zunanji strokovni kolegiji

Supervizija

Supervizija

ucimo-se-uciti

Učiteljski večeri

slika

Neverjetna leta – program vodenja razreda

intervizija

Seminarji, delavnice in predavanja za vzgojitelje in učitelje

prostovoljstvo

Prostovoljstvo

Ucenje ucenja za srednjesolce

Učenje učenja

zunanji-strokovni-kolegij

Zunanji strokovni kolegiji

Supervizija

Supervizija

ucimo-se-uciti

Učiteljski večeri

DOSTOPNOST
Scroll to Top

Imam vprašanje...