O nas

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Mariboru opravlja svojo strokovno in humano dejavnost že več kot pol stoletja.
Kot začetek institucionalnega svetovanja staršem in otrokom v Sloveniji štejemo leto 1952, ko je psiholog Marjan Matko v Mariboru pod okriljem Zveze prijateljev Mladine in Pedagoškega društva ustanovil Vzgojno svetovalnico. »Svetovalnica« je bila valilnica raznih strokovnih idej, ki so se kasneje uresničile v širšem slovenskem prostoru. 

Svetovalni center Maribor je tako najstarejša tovrstna ustanova v Sloveniji.

Danes Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor deluje kot javni zavod, katerega ustanoviteljske pravice in dolžnosti nosi mestna občina Maribor. Naša vizija in poslanstvo ostajata skozi vsa leta delovanja enaka – to je na strokoven in multidisciplinarni način prispevati k dobrobiti vseh naših uporabnikov. Pri tem nas vodijo vrednote, ki so strpnost, strokovnost, spoštljivost, odzivnost, proaktivnost, timski pristop in odprtost. Pomoč in podporo nudimo otrokom in mladostnikom pri učnih, čustvenih, vedenjskih in drugih težavah ter njihovim staršem in strokovnim delavcem pri izzivih odraščanja, vzgoje in izobraževanja. Na Svetovalnem centru ima 16 zaposlenih, od tega 12 svetovalnih delavcev: 6 psihologov, 3 specialne pedagoginje, po en pedagog, socialni pedagog in socialna delavka.

Dejavnosti izvajamo za občane Mestne občine Maribor in 23 občin iz severovzhodne Slovenije.

Med našimi uporabniki smo dobro prepoznani, letno je naših storitev deležnih okoli 2500 posameznikov, otrok in njihovih staršev, svetujemo pa tudi strokovnim delavcem šol in vrtcev. Glavnino našega delovanja predstavljajo individualne obravnave, diagnostični pregledi, svetovanje in terapije. Poleg tega ponujamo veliko dodatnih vsebin, kot so programi za soočanje z anksioznostjo, treningi starševskih veščin, treningi učnih veščin in delavnice učenja, šolo za starše, nudimo partnersko in družinsko terapijo, izvajamo šolo za starše, ki vzgajajo ločeno. Ohranjamo tradicijo organiziranja posvetov, izobražujemo in se povezujemo z drugimi strokovnimi institucijami. Skrbimo za profesionalni razvoj in se v skrbi za to, da bi naši uporabniki dobili kar najbolj kvalitetno in z dokazi podprto pomoč, nenehno strokovno izpopolnjujemo.

DOSTOPNOST
Scroll to Top

Imam vprašanje...