Supervizija

Supervizija je posebna učna, razvojna in podporna metoda, ki omogoča posamezniku, da z lastnimi izkušnjami prihaja do novih strokovnih in osebnih spoznanj. V procesu supervizije supervizant integrira praktične izkušnje s teoretskim znanjem, se razbremeni napetosti in stresov in kontinuirano izgrajuje svojo poklicno identiteto.

Supervizija omogoča veliko prostora in časa refleksiji poklicnega delovanja v kompleksnih situacijah. Osredotoča se tudi na zagotavljanje in razvoj kvalitetne komunikacije med zaposlenimi in na metode sodelovanja v različnih delovnih kontekstih. Omogoča podporo v različnih procesih razmišljanja in odločanja ter v izzivajočih in zahtevnih poklicnih situacijah in konfliktih. Pomaga pri ravnanju s procesi spreminjanja, v iskanju inovativnih rešitev za nove izzive in pri oblikovanju ukrepov proti mobingu in izgorelosti (Zveza društev supervizije Evropskih držav).

Supervizija omogoča strokovnjakom, ki delajo v poklicih pomoči prostor za refleksijo, da bi se zagotovila in razvila kvaliteta  strokovnega odnosa in delovanja. Fokus je na klientih supervizantov ter na tem, kako oni delajo s svojimi klienti. Supervizija se osredotoča na izboljševanje posameznika na vseh področjih dela.

Supervizanti v vzgoji in izobraževanju reflektirajo svoje poklicno ravnanje ter razmišljajo o vprašanjih in dilemah povezanih s svojim profesionalnim delom. Teme sooblikujejo in konkretizirajo glede na lastne specifične potrebe in cilje.

Poznamo več oblik supervizije: individualna, skupinska, timska, institucionalna.

Supervizijo na Svetovalnem centru Maribor izvajamo po razvojno-edukativnem modelu in jo vodi Suzana Padežanin Lavuger, univ. dipl. psih. spec. za supervizijo. Skupinska srečanja potekajo mesečno, najmanj 10 krat na šolsko leto po 90 minut. Skupine so velike do 8 udeležencev. Izvaja se tudi individualna supervizija, ki traja 45 minut.

Možnost prijave je po elektronski pošti svetovalni.center-mb@guest.arnes.si ali suzana.padezanin-lavuger@guest.arnes.si.

DOSTOPNOST
Scroll to Top

Imam vprašanje...