Cenik

Za občane občin: Maribor, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Starše, Šentilj, Slovenska Bistrica, Poljčane, Hajdina, Sv. Ana, Lenart, Makole, Gornja Radgona, Apače, Ormož, Sv. Tomaž, Slov. Konjice in Sv. Trojica do izpolnitve pogodbenih obveznosti storitev plača občina.

 Obračunska vrednost ure dela svetovalnega delavca je od 1. 3. 2020 33,00 EUR, cena posamezne storitve pa se oblikuje glede na veljavna razmerja za vrednotenje dela svetovalnih delavcev.

STORITVE:CENA STORITVE:
Uvodni razgovor (45-50 min)33,00 EUR
Obravnava/svetovanje (50-60 min)50,00 EUR
Diagnostična obravnava (diagnostično ocenjevanje, poročilo) – (60 min)80,00 EUR
Individualna supervizija80,00 EUR
Skupinska supervizija100,00 EUR
Mediacija100,00 EUR
Predavanje za starše (45 min)130,00 EUR
Predavanje za vzgojitelje/učitelje (45 min)130,00 EUR
Testiranje nadarjenih učencev (po napotilu šole, na 1 učenca)70,00 EUR

Strokovna srečanja za svetovalne delavce

– posamezno predavanje

35,00 EUR

5,00 EUR

Prispevek za delavnice za otroke/starše10,00 EUR

Izobraževanje za kolektiv (8 ur)

Cena po dogovoru glede na trajanje/vsebino

800,00 EUR

Od 1. 2. 2007 nismo zavezanec za DDV.

DOSTOPNOST
Scroll to Top

Imam vprašanje...