Programi za strokovne delavce

Seminarji, delavnice in predavanja za vzgojitelje in učitelje

V šolskem letu 2022/2023 nudimo naslednje seminarje oz. delavnice: Seminarji in delavnice za učitelje in vzgojitelje 2023 Predavanje za starše vrtec in osnovna šola 2023 Predavanja za vzgojitelje in učitelje 2023 Predavanja za starše srednja šola 2023

Prostovoljstvo

Name čakajo otroške oči: Prostovoljno delo kot oblika druženja in pomoči otrokom in mladostnikov v vrtcih in v šoli Vabimo prostovoljke in prostovoljce (dijak, študentje), da svoj čas, izkušnje in znanje namenijo otrokom v vrtcu in šoli. Če vas zanima druženje z otroki, individualno ali z manjšo skupino, navežemo kontakte med vami in otroci po …

Prostovoljstvo Read More »

Učenje učenja

Delavnice pod naslovom »Učenje učenja« izvajamo na srednjih šolah, program pa je naravnan na konkretne učne težave dijakov predvsem prvih dveh letnikov, saj ugotavljamo, da je prav to obdobje kritično za oblikovanje ugodnih pogojev za uspešno šolsko delo srednješolske populacije. Delavnice naslavljajo predvsem temeljne teme s področja učenja; načrtovanje, učne tehnike in strategije, načine zapisovanja …

Učenje učenja Read More »

Zunanji strokovni kolegiji

Na Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Maribor ohranjamo dolgoletno tradicijo strokovnih izobraževanj za svetovalne ter druge strokovne delavke in delavce vrtcev in šol širše mariborske regije. Krovni naslov programa mesečnih strokovnih srečanj je »Stičišče znanja in izkušenj za vzgojno-izobraževalno sodelovanje«. Za skrbno izbrana aktualna tematska predavanja angažiramo izkušene predavatelje iz prakse, akademske in …

Zunanji strokovni kolegiji Read More »

Intervizija

Intervizija kot vrsta supervizije predstavlja obliko izkustvenega učenja, ki temelji na soustvarjanju možnih rešitev problemskih situacij, s katerimi se strokovni delavci s podobno profesionalno usposobljenostjo in delovnimi izkušnjami srečujejo pri svojem praktičnem delu. Delo v intervizijski skupini poteka brez zunanjega supervizorja, se pa v vlogi vodje procesa (intervizorja), kakor tudi v drugih vlogah (intervizant, član) …

Intervizija Read More »

Supervizija

Supervizija je posebna učna, razvojna in podporna metoda, ki omogoča posamezniku, da z lastnimi izkušnjami prihaja do novih strokovnih in osebnih spoznanj. V procesu supervizije supervizant integrira praktične izkušnje s teoretskim znanjem, se razbremeni napetosti in stresov in kontinuirano izgrajuje svojo poklicno identiteto. Supervizija omogoča veliko prostora in časa refleksiji poklicnega delovanja v kompleksnih situacijah. …

Supervizija Read More »

Učiteljski večeri

Z »Učiteljskimi večeri« ponujamo strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju možnost izobraževanja in izmenjave izkušenj z poslušatelji o izzivih v vzgoji in izobraževanju, poučevanju in sodelovanju s starši. PROGRAM IZVAJAJO STROKOVNI DELAVCI CENTRA POTEK SREČANJ: 3 DO 4 KRAT LETNO Če želite prejemati naša obvestila o dogodkih, nam pošljite vašo željo na naš elektronski naslov …

Učiteljski večeri Read More »

DOSTOPNOST
Scroll to Top

Imam vprašanje...