Tanja Klavž

prof. spec. in reh. ped., univ. dipl. soc. del.

• obravnava otrok in mladostnikov z razvojnimi in učnimi težavami
• svetovanje in pomoč otrokom, mladostnikom in staršem pri premagovanju učnih in specifičnih učnih težav
• svetovalna pomoč vzgojiteljem, učiteljem in svetovalnim delavcem pri delu z otroki s posebnimi potrebami in otroki z učnimi težavami;
• delavnice in treningi šolskih veščin za otroke in mladostnike
• predavanja za starše, vzgojitelje in učitelje
• koordinacija intervizijskih skupin
• članstvo v Komisiji za usmerjanje otrok in mladostnikov

DOSTOPNOST
Scroll to Top

Imam vprašanje...