Suzana Padežanin Lavuger

univ. dipl. psihologinja, specialistka za supervizijo, šolska mediatorka, licenciran NLP mojster praktik in NLP coach
  • psihodiagnostična in svetovalna obravnava otrok in mladostnikov z učnimi, čustvenimi in vedenjskimi težavami,
  • diagnostična in svetovalna obravnava otrok in mladostnikov pri karierni orientaciji
  • identifikacija nadarjenih učencev
  • članica Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami
  • svetovalna pomoč dvojno izjemnim otrokom
  • diagnostični pregledi šolskih novincev
  • izvajanje supervizij za zaposlene v vzgoji in izobraževanju
DOSTOPNOST
Scroll to Top

Imam vprašanje...