Martina Kukovec

mag. psihologije, mediatorka
  • diagnostična in svetovalna obravnava otrok in mladostnikov z učnimi, čustvenimi in vedenjskimi težavami
  • svetovalna pomoč staršem ob učnih, vedenjskih ter čustvenih težavah otrok
  • identifikacija nadarjenih otrok
  • diagnostični pregledi šolskih novincev
  • mediacija
  • pomoč učiteljem, vzgojiteljem in šolskim svetovalnim delavcem
  • predavanja za starše
  • predavanja in seminarji za učitelje/vzgojitelje
  • izvajanje delavnic za otroke in mladostnike
  • sodelovanje v Komisiji za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami
DOSTOPNOST
Scroll to Top

Imam vprašanje...