mag. Katja Rojs

profesorica defektologije
  • prepoznavanje razvojnih in učnih težav pri otrocih in mladostnikih
  • svetovanje in pomoč otrokom in mladostnikom pri premagovanju razvojnih, učnih težav in specifičnih učnih težav
  • svetovanje in sodelovanje s starši, učitelji in svetovalnimi delavci pri delu z otroki s posebnimi potrebami, predvsem z otroki s splošnimi in specifičnimi učnimi težavami ter njihovem vključevanju v vzgojno-izobraževalne procese
  • skupinsko delo z otroki in mladostniki z učnimi težavami
  • predavanja za starše, vzgojitelje in učitelje
  • vodenje Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami
  • sodelovanje v društvu Bravo – društvu za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami
DOSTOPNOST
Scroll to Top

Imam vprašanje...