mag. Alenka Zupančič Danko

profesorica defektologije
 • neposredna pomoč otrokom in mladostnikom z učnimi težavami (predvsem otrokom s specifičnimi učnimi težavami, primanjkljaji na posameznih področjih učenja, pomanjkljivo pozornostjo…),
 • prilagoditve pri pouku in prilagajanje gradiv,
 • pomoč otrokom z motnjami branja in pisanja (disleksijo, disgrafijo, disortografijo),
 • izvedba razrednih ur na temo motenj branja in pisanja ter drugih učnih težav,
 • organizacija prostovoljnega dela dijakov,
 • izvajanje vedenjsko – kognitivne metode za izboljšanje branja,
 • bralni treningi,
 • svetovanje vzgojiteljem, učiteljem ter družini pri vključevanju otrok s posebnimi potrebami v vrtec in šolo,
 • svetovanje otrokom, mladostnikom in odraslim s posebnimi potrebami,
 • diagnostični pregledi otrok z učnimi težavami in otrok s posebnimi potrebami,
 • seminarji s področja otrok s posebnimi potrebami,
 • vodenje Bravo Štajerska, podružnice društva Bravo – društva za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami
 • pomoč šolam po modelu INKLUZIVNI TIMI – pomoč otrokom z izrazitimi posebnimi vzgojno izobraževalnimi potrebami, pomoč otrokom z učnimi težavami, usposabljanje šolskih timov
 • delavnica – To presneto branje in pisanje ali kaj jaz vem o disleksiji!
 • delavnica Preobrat za izboljšanje branja (po dr. Carol Goldfus),
 • predavanja za starše in učitelje,
 • delavnice Neverjetna leta za starše in učitelje.
DOSTOPNOST
Scroll to Top

Imam vprašanje...