Učimo se učiti

Namen delavnic z naslovom »Učimo se učiti« je učencem približati različne tehnike in strategije učenja. Udeleženci spoznavajo značilnosti učenja in dobre pogoje zanj, preizkušajo različne načine časovne organizacije in načrtovanja učenja, organizacije prostora ter organizacije učne snovi. Preizkušajo nekatere učinkovite bralno-učne strategije, veččutno učenje, strategije memoriranja, strategije priprave na preizkuse znanja. Delavnice zajemajo tudi področje motivacije in samoregulacije učenja. Delavnice so nastavljene tako, da med spoznavanjem različnih učnih veščin učenci doživijo pozitivno učno izkušnjo in so prepletene z različnimi oblikami socialnih iger.

Ciljna skupina so osnovnošolci od 6. do 9. razreda, ki imajo težave pri organizaciji učenja in se želijo spoznati z novimi načini učenja ali že znane utrditi.

Delavnice potekajo v sklopu 8 srečanj na Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Maribor na Lavričevi ulici 5.

Posamezno srečanje traja 2 šolski uri v popoldanskem času enkrat tedensko. Delavnice se lahko izvajajo tudi individualno ali v paru.

Dodatne informacije in prijava:

Aljaž Tulimirović, univ. dipl. ped., soc. kult.

mag. Katja Rojs, prof.def.

DOSTOPNOST
Scroll to Top

Imam vprašanje...