Treningi za izboljšanja branja po programu »PREOBRAT«

PO PROGRAMU »PREOBRAT« (po dr. Carol Goldfus)

Program smo pripravili za učence s specifičnimi učnimi težavami,

ki so stari 10 ali več let.

Nosi naslov  “PREOBRAT – pomagajmo otrokom preseči disleksijo in druge specifične težave in naredimo preobrat k dosežkom in uspehom”.

Program temelji na programu The Turnabout Programme izraelske strokovnjakinje dr. Carol Goldfus, ki izvaja izobraževanja strokovnih delavcev tudi v Sloveniji. Pri nas je bil pilotsko preizkušen in rezultati so pokazali pozitiven vpliv predvsem na tekočnost branja in na zmanjšanje števila napak pri branju. Program NE vključuje vaj branja, ampak predvsem vaje spomina in koncentracije, ki imajo pozitiven vpliv na tekočnost branja in na zmanjšanje števila napak pri branju.

Cilji: izboljšati tekočnost branja, povečati hitrost pri branju, izboljšati pravilnost branja, obseg neposrednega pomnjenja in trajanja usmerjene pozornosti.

Pogoji za vključitev v program: predhodna obravnava in diagnostika na Svetovalnem centru.

Čas in trajanje programa:

  • januar – april;
  • 8 srečanj po 2 šolski uri v popoldanskem času; 2 srečanji s starši; individualno uvodno in zaključno srečanje.

Velikost skupine: 4 do 7 udeležencev

Izvajalka programa:

mag. Alenka Zupančič Danko, profesorica defektologije

Vse dodatne informacije na elektronskem naslovu alenka.vrlic-danko@guest.arnes.si ali telefonski številki 2349 – 707.

DOSTOPNOST
Scroll to Top

Imam vprašanje...