Treningi branja na daljavo

Kratka vsebina:

Trening branja na daljavo je namenjen učencem s težavami pri usvajanju branja. Gre za kombinacijo skupinske in individualne oblike dela, ki omogoča, da branje trenira več otrok hkrati.

Posebnost programa je, da večinoma poteka preko računalnika, tako da so otroci doma in jim ni potrebno prihajati na trening v zunanjo ustanovo.

 Cilji program:

  • izboljšati tekočnost branja,
  • povečati hitrost pri branju,
  • izboljšati pravilnost branja,
  • razvijati koncentracijo pri branju in
  • izboljšati bralno razumevanje.

Zakaj na daljavo/preko zooma?

Otroci s težavami pri branju doživljajo dodatno stisko, če morajo glasno brati pred skupino. Pri treningu na daljavo pa izkoristimo sodobne tehnične možnosti, da otrok NE bere pred skupino, ampak bere samo eni osebi v ločeni digitalni sobi.

 Kako poteka (kje, kdaj, kako pogosto):

Trening trajanja 6 do 8 tednov, zajema 8 do 12 skupinskih srečanj po 1 uro v popoldanskem času preko računalnika in 2 skupni srečanji otrok in izvajalcev na Svetovalnem centru v živo – uvodno in zaključno srečanje.

Uvodno srečanje z otroki, starši in prostovoljci potekalo v živo na Svetovalnem centru. Predstavimo gradivo ter način izvajanja treninga.

Nato sledijo tedenska srečanja preko aplikacije Zoom. Otroci in izvajalci (prostovoljci, starši, tutorji) se z mentorico dobijo preko spleta enkrat tedensko popoldan ob dogovorjeni uri in dnevu. Posamezno srečanje traja 45 minut do eno uro. Če so poslušalci otroka starši, je priporočljivo, da za dosego večjega učinka treninga 1 do 2 krat tedensko vadijo z otrokom še sami doma.

Po koncu treninga se izvede še zaključno skupno srečanje, da se oceni izvedba treninga.

Temu sledi še individualno evalvacijsko srečanje, da se oceni otrokov napredek.

Komu je namenjen:

Ciljna skupina so otroci s težavami pri branju predvsem od 4. do 6. razreda, lahko vključimo tudi nekatere otroke 3. ali višjih razredov.

Trening je namenjen učencem s težavami pri razvoju tekočnosti (fluentnosti) branja; počasnim bralcem in oklevajočim bralcem; učencem z dejavniki tveganja in že potrjenimi specifičnimi motnjami branja in pisanja oz. disleksijo različnih stopenj ter učencem s težavami pri branju zaradi različnih drugih dejavnikov.

Kdo izvaja trening:

Trening poteka tako, da je vsakemu otroku dodeljena ena oseba, ki ga spremlja pri treningu branja. Izvaja se s podporo staršev, prostovoljcev ali tutorjev, ki so poslušalci otroka. Hkrati branje treninra od 3 do 6 otrok.

Mentorice programa so mag. Alenka Zupančič Danko, profesorica defektologije, mag. Katja Rojs, profesorica defektologije, Tanja Klavž, specialna in rehabilitacijska pedagoginja.

Gradivo:

Pri treningu se uporablja gradivo iz Treninga za izboljšanje bralne učinkovitosti dr. Sonje Pečjak, ki ga udeleženci dobijo v digitalni ali natisnjeni obliki.

Kje in kdaj se lahko prijaviš:

Pogoj za vključitev v program je predhodna obravnava in diagnostika na Svetovalnem centru.

Prijaviš se lahko pri izvajalkah programa na spletni naslov ali na telefonsko številko:

Alenka Zupančič Danko: alenka.vrlic-danko@guest.arnes.si /telefonska številka 02/2349 707.

Katja Rojs: katja.rojs@guest.arnes.si /telefonska številka 02/2349 705.

Tanja Klavž: tanja.klavz@guest.arnes.si /telefonska številka 02/2349 712.

Program se izvede, ko je dovolj veliko število prijavljenih otrok ter staršev ali prostovoljcev.

DOSTOPNOST
Scroll to Top

Imam vprašanje...