Razvijanje glasovnega zavedanja

Glasovno zavedanje se najintenzivneje razvija v predšolskem obdobju in ob vstopu v šolo. Sprva otroci prepoznavajo rime, izštevanke, se igrajo z zlogi in besedami, kasneje pa razvijajo prepoznavanje, spajanje, razčlenjevanje in premeščanje glasov v besedah, kar je podlaga za razvoj branja in pisanja v šolskem obdobju. Delavnice zajemajo igrive načine za postopno razvijanje glasovnega zavedanja otroka.

KOMU JE NAMENJEN? Otrokom pred vstopom v šolo ter otrokom v prvih dveh razredih, ki imajo težave v glasovnem zavedanju. Srečanja obiskuje otrok skupaj z enim od staršev.

PODROČJA, KI JIH PROGRAM ZAJEMA: Razločevanje zvokov, ritma, izštevanke, zaznavanje besed v povedih, igre z zlogi, rimami, glasovi, glasovi na različnih mestih v besedah, slušno razčlenjevanje in spajanje ter premeščanje glasov v besedah. Program se bo spreminjal oziroma prilagajal glede na stopnjo glasovnega zavedanja otrok v skupini.

POTEK SREČANJ: Program bo potekal v Svetovalnem centru 1x tedensko v popoldanskem času. Obsega 5 do 8 skupinskih srečanj staršev in otrok ter uvodno in evalvacijsko individualno srečanje.

PROGRAM IZVAJA: mag. Katja Rojs, profesorica defektologije

PRIJAVA: na e-naslov: katja.rojs@guest.arnes.si

DOSTOPNOST
Scroll to Top

Imam vprašanje...