Osredotočeni na uspeh

Trening izvršilnih funkcij za osnovnošolce

Izvršilne funkcije se nanašajo na različne kognitivne procese, ki so potrebni za pripravo in izvedbo kompleksnih ciljno usmerjenih vedenj, v situacijah, v katerih ustaljeno vedenje ne zadostuje. Med te spadajo pozornost, delovni spomin, fleksibilnost mišljenja, načrtovanje in regulacija ciljno usmerjenih vedenj. Izvršilne funkcije omogočajo posameznikovo regulacijo vedenja, mišljenja in čustvovanja, predstavljajo osnovo za vedenjsko in socialno-emocionalno regulacijo, prav tako pa vplivajo na akademske dosežke. Pri otrocih s primanjkljaji na področju izvršilnih funkcij se pogosteje pojavljajo vedenjske težave zaradi slabše samoregulecije. Zaradi kontinuiranega razvoja izvršilnih funkcij v otroštvu, je osnovnošolsko obdobje kritično za okoljske vplive in učinke intervencij. Izvršilno funkcioniranje in s tem povezana možganska aktivnost nista nespremenljiva, ampak se lahko spreminjata s pomočjo ponavljanja nalog ali treningom.

Program Osredotočeni na uspeh je trening izvršilnih funkcij, ki je namenjen krepitvi in izboljšanju osnovnih izvršilnih sposobnosti pri učencih, ki imajo težave na področju organizacije, načrtovanja in samoregulacije. Otroci in mladostniki se v okviru programa učijo upravljanja s časom, organizacije pri učenju, načrtovanja in krepijo sposobnost samoregulacije ter s tem povečajo samostojnost pri šolskem delu.

 Teme, ki jih program zajema:

  • Odlašanje in začenjanje z aktivnostmi,
  • Načrtovanje časa za učenje in opravljanje nalog,
  • Organizacija delovnega prostora,
  • Prosti čas,
  • Delovni spomin,
  • Kontrola čustev.

Program se izvaja 1-krat tedensko po 45 minut, v obsegu 10 srečanj. Namenjen je učencem od 4. do 9. razreda, v skupini za učence od 4. do 6. razreda in v skupini od 7. do 9. razreda. Izvajata ga Sara Mičič, mag. psih. in Tanja Klavž, prof. spec. in reh. ped. Prijavite se lahko pri izvajalkah programa po telefonu (02 2349 702, 02 2349 712) ali po elektronski pošti (sara.micic@guest.arnes.si, tanja.klavz@guest.arnes.si).

DOSTOPNOST
Scroll to Top

Imam vprašanje...