Neverjetna leta

NEVERJETNA LETA- Treningi starševstva

Vedenjske težave majhnih otrok (npr. intenzivno in pogosto kljubovanje, izbruhi togote, agresija..) lahko vodijo v veliko obremenitev družinskega življenja. Raziskave potrjujejo, da jih je možno preprečevati in zmanjševati.

Treningi starševstva Neverjetna leta so dokazano učinkovit program za preprečevanje in zmanjševanje vedenjskih težav pri otroku, ki se izvaja v več kot 20 državah širom sveta. Izvajajo ga lahko samo akreditirani voditelji.

Starši se v skupini učijo veščin pozitivnega starševstva, kar spodbuja otrokov kognitivni, socialni in čustven razvoj, učne dosežke, zagotavlja bolj varno in zdravo odraščanje, krepi vez med otrokom in starši ter izboljša že nastalo težavno vedenje otrok. Program je eden od programov z največ dokazi o učinkovitosti v preprečevanju vedenjskih motenj pri otrocih. Raziskave kažejo, da je učinkovit je pri krepitvi veščin starševstva, otrokove socialne in čustvene kompetentnosti, pri uravnavanju čustev, izboljšuje pripravljenost na šolo. Vse to lahko pomeni bolj prijetno družinsko življenje.

Namenjeni so:

  • staršem predšolskih otrok (od 3. do 6. leta)
  • staršem šolskih otrok (do 12. leta)
  • izvajamo pa tudi program za krepitev vzgojnih veščin vzgojiteljev in učiteljev.

Treningi potekajo v skupini 10 -12 staršev, enkrat tedensko. Posamezno srečanje traja 2 uri, število srečanj je od 16 – 18. Priporočljivo je, da se programa udeležita oba starša. Poskrbljeno je za kavo, prigrizek in parkirni prostor.

Več informacij lahko dobite pri mag. Tadeji Batagelj (tadeja.batagelj@guest.arnes.si) ali pri mag. Alenki Seršen Fras (alenka.sersen-fras@guest.arnes.si)

Prispevek za udeležbo na programu znaša 11 EUR za celoten program.

DOSTOPNOST
Scroll to Top

Imam vprašanje...