Moji spretni prstki

Program Moji spretni prstki je sklop delavnic za krepitev finomotoričnih in grafomotoričnih spretnosti. Namenjen je otrokom pred vstopom v šolo in učencem prvih dveh razredov osnovne šole, ki imajo težave na področju finomotoričnih in grafomotoričnih spretnosti. V programu otroci v spremstvu enega izmed staršev preizkušajo različne igrive aktivnosti, s pomočjo katerih krepijo drobne mišice rok in prstov, usklajenost očesa in roke in preostale spretnosti, ki so potrebne za pisanje.

Program se izvaja v prostorih Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor. Poteka enkrat tedensko po eno uro v popoldanskem času in zajema šest do osem zaporednih srečanj. Pogoj za vključitev v program je predhodna obravnava in diagnostika na Svetovalnem centru.

Izvajalka programa je Tanja Klavž, prof. spec. in reh. ped. Prijavite se lahko po elektronski pošti (tanja.klavz@guest.arnes.si) ali po telefona (02 234 97 12).

DOSTOPNOST
Scroll to Top

Imam vprašanje...