Supervizija v vzgoji in izobraževanju

Supervizija v vzgoji in izobraževanju

(Zbiranje prijav za jesensko skupino)

Septembra 2023 pričnemo z novo supervizijsko skupino na Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Maribor.

Vloga učitelja se spreminja. Učiteljeve naloge so postale kompleksnejše, pričakovanja družbe do pedagoških delavcev so zelo visoka. Strokovni delavec lahko na svojem področju kvalitetno deluje le, če nadgrajuje svoje znanje in se strokovno nenehno razvija. Ena izmed metod, ki vpliva na dvig kakovosti dela in osebne rasti zaposlenega v poklicih pomoči, je supervizija.

Supervizija je proces razvoja strokovnjaka kot praktika, ki svoje delo reflektira. To je kreativni prostor, v katerem se strokovnjak v povezavi in ob sodelovanju s supervizorjem uči iz svojih izkušenj, išče lastne rešitve problemov s katerimi se srečuje pri delu, kamor sodijo tudi iskanje uspešnih načinov soočanja s stresom, spoznava situacijo uporabnika in njegove vire, svoje misli, občutja in vire, kakor tudi odnos z uporabnikom iz različnih perspektiv. Skupina pa posamezniku omogoča podporo in učenje v delovnem okolju ter preprečuje izgorelost.

Namenjena je vsem pedagoškim delavcem (vzgojiteljem, učiteljem, svetovalnim delavcem, vodstvenim delavcem). Supervizijski proces bomo začeli septembra 2023 in bo trajal 10 srečanj. Skupina bo vsebovala največ 8 članov.

Spoznavno srečanje, kjer bomo podrobneje predstavili supervizijo, način dela in možne termine procesa bo 11.9. 2023 ob 14 uri.

Prijavite se lahko na elektronska naslova:

svetovalni.center-mb@guest.arnes.si  ali  suzana.padezanin-lavuger@guest.arnes.si

Supervizijo bo vodila Suzana Padežanin Lavuger, univerzitetna diplomirana psihologinja, spec. za supervizijo.

DOSTOPNOST
Scroll to Top

Imam vprašanje...