Intervizija

Intervizija kot vrsta supervizije predstavlja obliko izkustvenega učenja, ki temelji na soustvarjanju možnih rešitev problemskih situacij, s katerimi se strokovni delavci s podobno profesionalno usposobljenostjo in delovnimi izkušnjami srečujejo pri svojem praktičnem delu.

Delo v intervizijski skupini poteka brez zunanjega supervizorja, se pa v vlogi vodje procesa (intervizorja), kakor tudi v drugih vlogah (intervizant, član) člani skupine izmenjujejo. Intervizijska skupina je sestavljena iz štirih oziroma petih članov, ki v vsakokratnem intervizijskem srečanju spoznajo in preizkusijo različne intervizijske metode. Proces intervizije poteka strukturirano in sistematično. V prvem srečanju člani sprejmejo intervizijski dogovor, nadaljnja srečanja pa potekajo po izbrani intervizijski metodi. Udeleženci po zaključku vsakokratnega intervizijskega srečanja pripravijo pisno refleksijo.

Člani posamične intervizijske skupine se tekom šolskega leta srečajo deset do dvanajst krat. Odsvetovano je sodelovanje članov, ki so v medsebojnem osebnem (sorodniki, prijatelji) ali hierarhičnem odnosu.

Intervizijska srečanja so namenjena strokovnim delavcem s področja vzgoje in izobraževanja in potekajo na Svetovalnem centru Maribor ali po dogovoru (druga lokacija srečanj, srečanja na daljavo preko spletnih aplikacij), praviloma enkrat mesečno, v trajanju do 90 minut. Prijavite se lahko pri koordinatorici programa po elektronski pošti (tanja.klavz@guest.arnes.si) ali po telefonu (02 234 97 12).

 

DOSTOPNOST
Scroll to Top

Imam vprašanje...