Nova supervizijska skupina – vabilo

Jeseni pričnemo z novo supervizijsko skupino na Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Maribor, Lavričeva 5, Maribor.

Namenjena je vsem pedagoškim delavcem (vzgojiteljem, učiteljem, svetovalnim delavcem, vodstvenim delavcem). Supervizijski proces bomo začeli septembra 2024 in bo trajal 10 srečanj, po dve pedagoški uri. Skupina bo vsebovala največ 7 članov.  Supervizija-vabilo24

Prijavite se lahko po e-pošti:   svetovalni.center-mb@guest.arnes.si

Supervizijo bo vodila Suzana Padežanin Lavuger, univerzitetna diplomirana psihologinja, spec. za supervizijo.

DOSTOPNOST
Scroll to Top

Imam vprašanje...